Virum Gymnasium / Ny skulptur
2011

Fotograf Erling Lykke Jeppesen

Skulpturen er lavet til det uderum, der er opstået, hvor den gamle arkitektur møder den nye, i forbindelse med bygningen af en ny sportshal.

Skulpturen består af 10 ens betonelementer, som vender og drejer sig gennem den. Hvert element er en ligebenet trekant, en stor flise om man vil, hvis ene hjørne er bukket op. Gentagelsen af elementet skaber et rytmisk forløb, som veksler mellem symmetri og forskydning. Elementerne samler sig til et sammenhængende stiforløb; et lille stykke hvidt landskab, som formelt forholder sig til de standardiserede mål vi kender fra byrummet: Fortorvets bredde og kantens højde, som netop er høj nok til at man kan sidde på.

For arkitekturen er funktionaliteten et væsentligt omdrejningspunktet. For skulpturen er det anderledes. Her er funktionselementet ikke en betingelse, men én mulighed blandt flere. Skulpturen opfordrer til at man interagerer med den, og dimensionerne i skulpturen er tænkt i relation til de mennesker, der kan bevæge sig rundt i den.
Takkernes højde skaber et jævnbyrdigt forhold mellem krop og skulptur. De adskiller skulpturens rum fra det øvrige, men de er ikke højere, end de kan favnes.

Skulpturen er lagt ind i det store græsareal, der er spændt ud mellem de to arkitektoniske udtryk. Græsset har fået en let kupering, så det ikke fremtræder som en stram flade, men som et underlag i bevægelse. Det skærper dialogen mellem den stramme geometri i skulpturen og græssets blødhed, så de blev hinandens forudsætninger. Dialogen mellem arkitekturen og skulpturen accentueres gennem skulpturens lodrette trekanter, der spejler de rejste saddeltage i den oprindelige arkitektur og de hvide betonelementer der orienterer sig mod den nye arkitektur både i materiale og proces.
Det er en abstrakt skulptur, men der er en samtale igang i skulpturen om landskab og krop. Om rejste bjergtakker, sneklædte træer, stier der kan betrædes og trætte kroppe der har noget at læne sig op af.
Grænserne mellem rum, landskab, beskuer og skulptur er flydende, skiftende. Enhver bevægelse i forhold til skulpturen sætter sine spor i den måde skulpturen opleves på.
Det er imellem det midlertidige og det permanente at skulpturens betydning opstår.

Fakta om skulpturen:
Modulerne er 300 x 300 x 300 cm og 15 cm tykke. De rejste trekanter er 125 cm høje og vinkler den vandrette flade i en vinkel på 90 grader. Bredden på de vandrette flader i skulpturen er 125 cm. Hele skulpturen måler 925 cm i længden og 735 i bredden.
Skulpturen er støbt i højstyrke beton, hvid +5%.

Den nye sportshal er tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter.