Stående i parken
2008
Bemalet jern, h: .344 cm b: 90 cm
Vist i Eventyrhaven Odense

Katalogtekst af Magnus Thorø Clausen

Rikke Ravn Sørensens skulptur er placeret i et krydspunkt mellem to stier som et slags abstrakt vejskilt eller vejviser. Den peger dog ikke entydigt nogen vegne hen og indeholder ikke nogen konkrete informationer. Objektet er af hvidmalet stål, det er cylinderformet forneden og folder sig foroven ud i nogle bredere flader. Desuden er der igennem hele værket udklippet firkantede huller eller vinduer i formen. Når man ser på skulpturen, er det også især disse vinduer, man bliver opmærksom på. De organiserer blikket ved at indramme forskellige dele af omgivelserne; et udsnit af nogle trækroner, et stykke himmel, nogle skygger længere henne på græsplænen osv. I og for sig er der slet ikke noget at se, blikket fører igennem skulpturen og ud på den anden side. Skulpturen forandres fra at være et selvgyldigt objekt til at rette sig ud mod verden og op mod himlen.
Udgangspunktet for objektet har været en lille model af papir, som man stadig kan ane i det endelige værk. Stålmaterialet er således bøjet og bukket og halvt sammenfaldet på samme måde som en papirmodel ville være. Man kan sige at stålet følger papirets logik, faktisk helt ud til papirets hvide farve. Hvidheden fører desuden et andet aspekt med sig, nemlig idéen om det ubeskrevne ark, som virker ind på oplevelsen af værket. Det er uden fortællinger og referencer, ligesom et hvidt papirark, hvor der ikke er skrevet noget. I stedet er fladen blevet forsynet med små vinduer og foldet sammen til en vertikal struktur. Det endelige værk i stål fremtræder som en umonumental og lavmælt opfordring til at se. En forestilling om skulptur som det, man kan få øje på verden gennem