Rikke Ravn Sørensen
Det største i det mindste
Det mindste i det største
70 sider,
Udgivet 2018

Kan købes på
rikkeravns@gmail.com

Kunstprojekt til Ballerup Psykiatriske Centers nye afdeling for mennesker med spiseforstyrrelser.

Fire store kalksten fra Faxe Kalkbrud er placeret i hvert sit gårdrum og agerer samlende elementer i Rikke Ravn Sørensens udsmykning til den nye afdeling på Psykiatrisk Center i Ballerup. Her har stenbruddet og den dybe tid, som er at finde i kalkstenens materie, været emne og afsæt for billedkunstnerens nænsomme tilgang til stedet.
I udsmykningen ses en helhedsfavnende tilgang til mennesket og dets samklang med naturen og en interesse for materialets stoflighed i sig selv. At stenene er beholdt næsten helt ubehandlede trækker referencer til en nymaterialistisk værdisættelse, og fascination af materialets egne kvaliteter i samtidskunsten.

Uddrag af tekst af kunsthistoriker Nina Wøhlk 2018

Rikke Ravn Sørensen ,.-
Bog om mit arbejde
46 sider
Udgivet 2009

Kan købes på
rikkeravns@gmail.com



Miniarkitektur er et udtryk der kan dække små objekter lavet ud fra arkitektoniske principper fx lamper og stole. Det kan også beskrive mindre værdiladede objekter og bygninger som skraldespande, industribygninger, vejskilte, containere eller stakitter.......... Papirmodeller er også en art miniarkitektur, fordi de skalamæssigt er mindre end det de henviser til.

Projekt Layer · www.layer-skulptur.dk

Layer skulpturprojekt er et samarbejde mellem billedkunstner Tina Maria Nielsen og Rikke Ravn Sørensen, etableret i 1996. Layers overordnede sigte er at fokusere på ny skulptur og installationskunst.

At etablere et forum for refleksion, teoretisk såvel som praktisk, i form af udstillinger og publikationer. Gennem invitationer af billedkunstnere og skribenter ønsker vi at undersøge skulptur- og installationskunstens mulighed for at etablere et betydningsfuldt, vedkommende og relationsskabende rum.

Katalogerne kan købes på
timani@mail.dk og
rikkeravns@gmail.com