Papirrørsskulpturer med betonkugler.
2014-2015

Materiale: tegnepapir, trælim og beton.