Skulpturer til Engesvangs nye børneinstitution
2019

Igangsat af Ikast-Brande kommunes Kunstråd.
Realiseres efterår 2019.

Skulpturpark, legeplads.

Jeg har udviklet fem skulpturer, cirkulære fortællinger, i sten, træ og stof, om materialer, skulpturgreb og bevægelse. Ikke alle bliver realiseret.

I mit arbejde med forslaget har jeg været særlig optaget af de meget store sten, der ligge ude i det danske landskab hvortil der knytter sig fantastiske fortællinger. De er ofte blevet kaldt kastesten. Om den største, Dammestenen ved Hesselager på Fyn, fortælles, at den på trods for sin størrelse skulle være kastet af en dame fra Langeland, der havde set sig sur på Svindinge Kirke. Det betvivles dog i andre sagn, der mener, at den voksede efter landingen, når stenen lugtede nybagt brød☺

Sten er budbringere fra en fjern fortid og geologerne bore huller i stenene og udtager stenprøver for at bestemme stenens bjergart og hvor de kommer fra. Kæmpestenene er ført hertil af indlandsisen fra forskellige Skandinaviske grundfjeldsområder.

De gamle egetræer, som nu ligger bearbejdet til egetømmer, er på samme måde et videns arkiv. Eg bliver normalt fældet i skoven, når træet er 120 - 150 år. Det betyder at det træ, der buges til skulpturerne, er plantet omkring år 1870. Det nyplantede træ, derimod peger ud i fremtiden.

Cirkulær fortælling 1. I store sten udbores stenprøver med en diameter på 20 cm hele vejen gennem stenene. Cylinderne bruges til liggende bropiller til en lang balanceplint eller bærebjælke i egetræ. Hullerne i stenene kan bruges som trappetrin op på stenene og giver mulighed for at kigge ind i stenenes indre.
Cirkulær fortælling 2. Ubehandlede egetræsstubbe danner bropiller til en lang plint i egetræstømmer, der folder sig op i en trekant. Et friskt egetræ plantes ved siden af plinten. Tre udgaver at det samme materiale, som alle vil forandre sig over tid.
Cirkulær fortælling 3. Skulpturen består af to forskellige materialer med en plint imellem. Den starter med tre trekanter af stablet egetræstømmer, hvor den ene side er takket og den anden side glat. Den nederste tak strækker sig ud i rummet og rammer en stor sten. Også her er der udboret en stenprøve med en diameter på 20 cm.
Cirkulær fortælling 4. Et langt stykke egetræstømmer er, delvist, skåret op i mange kuber, som i den ene er udlagt i en cirkel og i den anden ende stablet til en pyramide. Henholdsvis samle og sprede.
Cirkulær fortælling 5. En flad teltskulptur zig zagger sig som en linje gennem landskabet. To sten er stablet til et massivt punkt og bliver til en snemand lignende figur.