Udsmykningsprojekt til Ballerup Psykiatriske Centers nye afdeling for voksne mennesker med spiseforstyrrelser
2017

Den nye afdeling er tegnet af RUBOW arkitekter.

Forslag er udarbejdet efter invitation fra Region Hovedstaden, Ballerup Psykiatriske Center og Statens Kunstfond. Udsmykningen forventes færdig i december 2017.

Udsmykningsforslaget er lavet efter dialog med repræsentanter for kommende brugere og personale og RUBOW arkitekter.

Foto fra Fakse stenbrud, Fakse, A/S Forenede Stenhuggerier i Hvidovre, modellen.

Udsmykningen udfolder sig i de fire intime gårdrum i den nye afdeling i henholdsvis dagenhed og døgnenhed. Jeg har arbejdet med det taktile møde mellem skulpturerne og menneskene på stedet og det æstetiske møde mellem arkitekturen, beplantningen og skulpturerne. Jeg har efterstræbt, at der opstår kontemplative rum med mulighed for at sidde på skulpturerne.

Udsmykningens materiale
Udsmykningen består af kalksten fra Faxe kalkbrud, som ligger 65 km fra Ballerup Psykiatriske Center og hvor der er brudt kalk i mere end 900 år. Kalksten har, modsat marmor, ikke været udsat for høj varme og højt tryk, hvilket gør kalkstenen porøs og åben i strukturen. Det betyder, at der i en kalksten vil være huller i varierende størrelser, hvor det er muligt at kigge ind i stenen og se hvordan den er dannet.

Materialet bærer i sig mere end 60 millioner års historie. Det er dannet dengang Danmark var dækket af et stort hav hvor hajer og krokodiller levede sammen med 500 andre arter og der voksede et stort koralrev der hvor Faxe kalkbrud ligger i dag.

Derfor indeholder kalksten mange velbevarede forsteninger af koraller, krabber, blæksprutter, muslinger, snegle, søpindsvin, sø liljer, armfødder og havsvampe samt tænder af hajer og benfisk. Hvis man går på opdagelse i stenene, kan man - både i de tilhuggede flader og de rå ubearbejdede flader - tydeligt se disse forsteninger.

Kalkstenene i udsmykningen bliver nænsomt bearbejdet, så de står som henholdsvis råsten, let tilhugget sten og helt fint tilhugget sten, og håndens bevægelser hen over stenen vil møde den ru sten og den fint bearbejdede bløde overflade. Kalksten er et komplekst materiale, som i udsmykningen fortæller historien om, hvordan det er blevet til, og hvad det kan blive til.

I relation til stenene plantes henholdsvis bregner og prydgræs i en halvcirkel, således at den store sten sammen med den buede linje planterne sættes i, danne en cirkel. Derved opstår der et lille rum, en ø i græsfladen, hvor man kan sidde lidt for sig selv.