SAO ‘Sculpture and Object XVII’
Bratislava, Slovakiet. 2012
Jeg deltog sammen med Stefan Nilsson

4 stykker papir. 2012

Under overskriften Geometrisk abstraktion åbnede udstilling Sculpture and Object XVII for 17 gang denne sommer.

Udstillingen har sine rødder i den centraleuropæiske konstruktivistiske tradition og startede som en ydmyg visning af en håndfuld slovakiske kunstnere, men med tiden er den vokset i statur.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstråd

SAO ‘Sculpture and Object XVII’
Bratislava, Slovakia. 2012
I participated along with Stefan Nilsson

4 pieces of paper. 2012

Under the headline Geometric abstraction the exhibition Sculpture and Object XVII opened for 17 time this summer.

The exhibition has its roots in the Central European constructivist tradition and started as a humble view of a handful of Slovak artists, but over time it has grown in size.

The exhibition is supported by the National Arts Council