Udsmykning
Aarhus School of Business, Aarhus University
Bygning S
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V

Arkitekter bag den ny hovedind gangsbygning: CUBO arkitekter

Foto:
Helene Høyer Hansen (billed nr. 1 og 3)
Martin Schubert (billed nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Rikke Ravn Sørensen (billed. nr. 2, 4, 5, 6, 7)

Landskab og krop
Udsmykning af plads og rum ved ny hovedindgangsbygning til Aarhus School of Business, Aarhus University

Udsmykningen består af 3 store beton stjerneskulpturer på terrassen og en mosaik i gulvet i multirummet og kredser om landskab / krop.

Udsmykningen forvandler den store terrasses flade landskab til et dynamisk og monumentalt landskab, hvor arkitektur, skulptur og brugernes interageren tilsammen danner et sted. Udsmykningen taler direkte til arkitekturens krop ved at gå i dialog med arkitekturens materiale og form. Betonskulpturerne er støbt i beton, ligesom de fliser de står på. Skulpturernes rejste takker er højere end de udragende rumlige elementer i arkitekturkroppen; balkonen og gangbroerne. Det skaber sammenhæng mellem flade og rum.

Brugernes bevægelser hen over pladsen, deres ophold og snak og deres indtrængen i arkitekturkroppen er den bevægelse der binder de statiske elementer sammen. En organisk bølgende bevægelse mellem arkitekturens og skulpturenes elementer.

Udsmykningen har anslag i retning af det monumentale, men anviser samtidig både små og store opholdsrum. Det synliggør forholdet mellem de store visioner og de små tanke rum, som tilsammen er det vi møder verden med.

Stjerner peger, men de peger i mange retninger. Skulpturernes stjerner er yderligere dynamiske idet de er i gang med at vokse ud af deres form og gå på opdagelse i nye retninger. Takkerne er forskudt i forhold til stjernens centrum og figuren kan ikke mere samles til en afsluttet figur. Det er en åben figur, som hele tiden stræber efter nye retninger.

Figuren takker ligesom et tandhjul eller en savklinge og fortsætter ud i en rejst gestus, som en hånd rejst til en hilsen.

Fakta om udsmykningen
Skulpturerne er støbt i højstyrke lysgrå beton og hævet 6 cm fra underlaget. Der er monteret sidestrålende fiberlys under skulpturerne, som lyser svagt når pladsen er mørk.

Hvert element vejer 1,6 tons og figurerne er samlet med en kraftig rustfri armering. Skulpturerne er store og tunge og udfordrer tyngdeloven med deres rejste takker. Den største skulptur vejer mere end 17 tons.

Skulptur 1 består af 6 betonelementer. Den er 40 cm høj og 575 cm bred.

Skulptur 2 består af 6 betonelementer og er 295 cm høj og 575 cm bred.

Skulptur 3 består af 11 betonelementer er 340 cm høj, 575 cm bred og 775 cm lang.

Mosaikstjernen i multirummet er lagt med 184 store og små flisestykker. Den er 575 cm bred.

Stor tak til Bygningsstyrelsen, Cubo Arkitekter, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Confac, Aarhus Cementvarefabrik, PH Montage, Roblon Lighting og Thinge og Wainø.